Cancel·lació de comandes

La teva comanda comença a processar-se immediatament després del clic a “Realitzar comanda” a la pàgina. Quan la comanda passa a la fase d'en procés només es podrà cancel·lar mitjançant correu electrònic a attcliente@monicalendinez.com , o haurà de tramitar-se com una devolució. Per fer una cancel·lació de la teva comanda, també pots trucar al telèfon 689 07 78 34 i sol·licitar una cancel·lació, hauràs de tenir a mà el teu número de comanda i en cas d'una cancel·lació parcial, el detall dels articles a cancel·lar.